fbpx

Skulderleddet består af skulderbladet, kravebenet og overarmsknoglen. Skulderbladet og overarmesknoglen danner selve skulderleddet og kravebenet og skulderbladet danner akromioclavicularleddet.
Skulderleddet er et komplekst led. På grund af leddets store mobilitet, er muskler, sener og ledbånd i høj grad med til at give skulderen stabilitet.

Årsag.

Indeklemningsyndrom kaldes også impingement syndrome. Den beskrives ofte som intern eller ekstern, afhængig hvor og hvilke strukturer der er påvirket. Indklemning kan opstå ved hyppig belastning af skulderen med armen over vandret. Tilstanden er hyppig i kastesport, svømning og i jobs hvor armen hyppigt løftes, eksempelvis maler.
Ekstern afklemning er mekanisk afklemning af bløddelene i mellemrummet mellem skulderbladets øvre knoglefremspring (acromion) og overarmesknoglen. 
Ved intern afklemning er afklemmes en eller flere af styresenerne mellem ledhovedet og ledlæben som er en slags menisk i skulderen. Dette giver smerter og irritation af senerne og kan føre til langvarige gener.
Afklemning af bløddelene kan også opstå sekundært hvis man har manglende muskulær kontrol omkring skulderbladet og/eller instabilitet i skulderleddet.

Symptomer.

Langsomt indsættende lokal ømhed og smerter efter belastning på forsiden og oversiden af skulderen. Nogle gange kan man opleve smerter der stråler ned i overarmen. Smerterne forværres når man trykker på supraspinatusmuskelsenen udvendigt. Smerterne forværres ofte, når armen løftes. 

Behandling.

Vi laver en grundig undersøgelse af din skulder så vi finder ud af hvilke strukturer  i din skulder der er påvirkede og hvilke belastninger du har, der er uhensigtsmæssige. Ud fra det lægger vi sammen en trænings- og behandlingsplan så du kan komme tilbage til at bruge din skulder uden smerter.