fbpx

Betegnelsen lyskesmerter dækker over en række af strukturer og tilstande der kan give smerter i lysken.
Smerterne skyldes ofte langvarig overbelastning af hoftens indadførere eller hoftebøjerne. Hvor smerterne er lokaliseret og hvilke aktiviteter der udløser generne er afgørende for diagnosen. Indadførerne vil typisk give smerter hvor musklerne sidder fast helt oppe i lysken og de smerteudløsende aktiviteter vil typisk være sidevers bevægelser, spark og rotationer. 
Ved smerter fra hoftebøjerne vil smerterne være lokaliseret centralt i lysken og øvre lår. Smerter ved løb lige ud tyder på irritation af hoftebøjerne.
Lyskesmerter kan også skyldes slidgigt i hoften eller skade på ledlæben i hofteledet.
Andre, ikke så hyppige tilstande, kan være irritation af mavemusklernes hæfte på bækkenet, stressfrakturer, brok og refererede smerter fra lænden og bækkenleddene.

Irritaton af hoftens indadførerne.

Årsag.

Lyskesmerter er en hyppig skade i idrætsgrene med mange retningsskift, accelerationer og spark. Er især hyppig hos fodboldspillere, hvor undersøgelser har vist at op til 19 % af alle skader i fodbold skyldes lyskeproblemer. Tilstanden er også hyppig hos ishockeyspillere.

Symptomer.

Smerterne kan opstå pludseligt eller over tid. Disse er lokaliseret til muskelseneovergangen og/eller tilhæftningen af hoftens indadførere på bækkenet.
Som med andre seneirritationer, vil man opleve igangsætningssmerter/ømhed som aftager når man bliver varm og med forværring igen til slut i træningen. Efter belastning vil man typisk opleve stivhed og ømhed/smerter i lysken.
Når tilstanden forværres vil man opleve smerter med det samme som er vedholdende og til sidst vil det afholde dig fra at dyrke sport.

Behandling.

Den bedste langsigtede behandling vil være reduktion af smerterne ved at reducere smerteudløsende aktiviteter, derefter et træningsprogram der langsomt progredieres i belastning og sværhed.
Ofte vil træning kombineret med manuel behandling af muskulatur og led i hofte og bækken være med til at fremme tilbagevenden til idræt