5 myter om forreste korsbåndsskade

 

                               

1. Der er større sandsynlighed for et ustabilt knæ hvis du ikke bliver opereret for din korsbåndsskade.

 

Når man snakker om løshed i knæet, er det vigtigt at skelne mellem den passive løshed imellem lårben og underben som man ser og mærker når lægen eller fysioterapeuten tester knæet og så den funktionelle ustabilitet, som er den ustabilitet som du mærker ved belastning af knæet.

Flere studier peger på at der er ringe sammenhæng imellem den passive løshed og den funktionelle stabilitet.

I flere studier har man fundet at personer der kun trænede deres knæ og ikke fik en korsbåndsoperation havde ligeså funktionelt stabile knæ som personer der var blevet opereret.

Træning er derfor en meget vigtig faktor i at opnå et stabilt knæ og knæfunktion der kan matche de krav du gerne vil stille til dit knæ

De vigtigste indikationer for operation er:

  1. Fortsat funktionel ustabilitet til trods for vedholdende, relevant og progredieret genoptræning på et højt niveau.
  2. Gentagne knæsvigt.

Uanset om du vælger operation eller ej, skal du være forberedt på at hvis du vender tilbage til sport, især med retningsskift, er der en øget risiko for nye knæsvigt, knæskader og senfølger.

 

2. Der er større risiko for en ny knæskade hvis du ikke bliver opereret.

 

Det har været den gængse opfattelse at hvis du bliver korsbåndsopereret, så er der mindre sandsynlighed for skader på dine menisken og brusk.

Men der er faktisk ikke lavet forskning der med sikkerhed siger at det er tilfældet (Filbay et al 2018, G. Ekås et al 2019)

Den bedste tilgængelige viden viser således at der er nogenlunde lige risiko for brusk og meniskskader i knæet uanset om du bliver opereret eller ej.

I mange tilfælde har man allerede fået en meniskskade, bruskskade eller ledbåndsskade i forbindelse med korsbåndsskaden.

Noget forskning viser at ca. 19% af dem der vender tilbage til fodbold efter korsbåndsoperation, får en ny korsbåndsskade og ca 62% får en ny knæskade. Det vil sige at 81 % procent af de opererede patienter fik på sigt en ny knæskade af større eller mindre karakter.

Så uanset om du bliver opereret eller ej, er træning essentiel for at reducere risikoen for nye skader i knæet.

3. Du kan ikke vende tilbage til sport hvis du ikke bliver opereret.

 

Der er lavet adskillige studier der viser at du godt kan vende tilbage til sport på højt niveau uden operation.

Et studie opfordrede patienter der var opereret til at vende tilbage til sport hvis de ønskede det, og de der ikke var opereret rådede man til ikke at gøre det. Til trods for det vendte 68 % i hver gruppe tilbage til sport på højt niveau.

Derudover viste studiet at til trods for øget passiv løshed i knæet, havde de patienter der ikke var opereret mere symmetriske hop-tests og bedre score ved selvrapporteret knæfunktion.

Hermed ikke sagt at du skal vende tilbage til sport med retningsskift og pivottering for enhver pris. Det er stadig vigtigt at huske på at uanset om du er opereret, er der en større risiko for nye skader.

At vende tilbage til sport på højt niveau skal derfor være en individuel vurdering af både de fysiske og mentale forudsætninger.

Igen er forudsætningen for tilbagevenden til sport at du har gennemført rehabilitering af høj kvalitet, hvor du har trænet kontinuerligt og hele tiden har progredieret belastning og sværhedsgrad, målrettet mod at vende tilbage til din idræt.

 

 

4. Der er større risiko for at du får knæartrose, hvis du ikke bliver opereret.

 

Der er ikke noget der tyder på at det er tilfældet. Uanset om du bliver opereret eller ej har du nogenlunde lige stor risiko for at udvikle artrose.

Kun 50 % procent af dem der udvikler artrose i knæet, vil have symptomer på det.

Det at du har fået en skade på dit korsbånd har i sig selv 10 doblet risikoen for artrose.

 

5. Patienter oplever større tilfredshed med deres knæfunktion hvis de bliver opereret.

 

Det er ikke rigtigt. Flere studier har fundet at den patientrapporterede knæfunktion har været ens blandt patienter der kun har trænet og patienter der er blevet opereret. Det gælder både på parametre som knæsmerte, symptomer, tilbagevenden til idræt, motionsidræt, aktivitetsniveau, dagligdags aktiviteter og livskvalitet.

Man har også fundet ud af at hurtig operation efter skaden øger risikoen for at få yderligere knæsymptomer 5 år efter operationen sammenlignet med patienter der ikke blev hurtigt opereret eller slet ikke opereret.

 

Som korsbåndsskadet er det vigtigt at vide hvad der taler for og imod operation, så du træffer beslutningen på et informeret grundlag. Det skal altid være en individuel vurdering om man vil anbefale operation eller ej.

Som det fremgår af ovenstående er det vigtigt at genoptræning på et højt niveau med passende belastning og udfordring, går forud for beslutningen om man skal opereres eller ej.

Det er anbefalelsesværdigt med nogle måneders træning inden en eventuel operation og man skal forvente 1 års træning efter operationen for man kan vende tilbage til sport med retningsskift og pivottering.

Hvis du ikke ønsker operation må du forvente genoptræning i 4-8 mdr afhængig af hvilke type aktiviteter og sport du vil tilbage til.

 

Andre skader i knæet som kan opstå med en forreste korsbåndsskade:

  • Meniskskade
  • Skade på udvendigt sideledbånd
  • Skade på indvendigt sideledbånd
  • Bruskskade
  • Bonebruise

Læs mere om andre typer knæsmerter her