fbpx

Lyskesmerter

Betegnelsen lyskesmerter dækker over en række af strukturer og tilstande der kan give smerter i lysken.

Smerterne skyldes ofte langvarig overbelastning af hoftens indadførere eller hoftebøjerne. Hvor smerterne er lokaliseret og hvilke aktiviteter der udløser generne er afgørende for diagnosen. Indadførerne vil typisk give smerter hvor musklerne sidder fast helt oppe i lysken og de smerteudløsende aktiviteter vil typisk være sidevers bevægelser, spark og rotationer.

Ved smerter fra hoftebøjerne vil smerterne være lokaliseret centralt i lysken og øvre lår. Smerter ved løb lige ud tyder på irritation af hoftebøjerne.

Lyskesmerter kan også skyldes slidgigt i hoften eller skade på ledlæben i hofteledet.

Andre, ikke så hyppige tilstande, kan være irritation af mavemusklernes hæfte på bækkenet, stressfrakturer, brok og refererede smerter fra lænden og bækkenleddene.

 

Irritation af hoftens indadførerne.

 

Årsager til smerter og irritation i hoftens indadførere.

Lyskesmerter er en hyppig skade i idrætsgrene med mange retningsskift, accelerationer og spark. Er især hyppig hos fodboldspillere, hvor undersøgelser har vist at op til 19 % af alle skader i fodbold skyldes lyskeproblemer. Tilstanden er også hyppig hos ishockeyspillere.

Symptomer på irritation af hoftens indadførere.

Smerterne kan opstå pludseligt eller over tid. Disse er lokaliseret til muskelseneovergangen og/eller tilhæftningen af hoftens indadførere på bækkenet.

Som med andre seneirritationer, vil man opleve igangsætningssmerter/ømhed som aftager når man bliver varm og med forværring igen til slut i træningen. Efter belastning vil man typisk opleve stivhed og ømhed/smerter i lysken.

Når tilstanden forværres vil man opleve smerter med det samme som er vedholdende og til sidst vil det afholde dig fra at dyrke sport.

Behandling af smerter fra hoftens indadførere.

Den bedste langsigtede behandling vil være reduktion af smerterne ved at reducere smerteudløsende aktiviteter, derefter et træningsprogram der langsomt progredieres i belastning og sværhed.

Ofte vil træning kombineret med manuel behandling af muskulatur og led i hofte og bækken være med til at fremme tilbagevenden til idræt

Se video om hoftens indadførere

Artrose (slidgigt i daglig tale).

Hvad er årsagen til slidgigt?

Hofteleddet består af hofteskålen, som er en del af bækkenbenet, og lårbenets hoftekugle. Både hofteskålen og hoftekuglen er “beklædt” med glat brusk. Brusken sikrer, at bevægelserne foregår med mindst mulig modstand. Når brusken på lårbensknoglen og i ledskålen bliver slidt kaldes det artrose, eller i daglig tale, slidgigt. Slidgigt er et lidt misvisende navn da det oftest ikke kun er slid der er årsagen. Der er flere faktorer der spiller ind, blandt andet overvægt, arvelighed og medfødte misdannelser i hoften.

Symptomer på slidgigt/artrose i hoften.

Du vil som regel får gradvist iltagende smerter i lysken, fortil og på siden af låret. Smerterne stråler ofte ned mod knæet. Smerterne kommer ofte, når man skal begynde at bevæge sig. De bliver mindre intense, efter man har gået nogle minutter, men bliver så værre igen efter man har gået noget tid.

Efterhånden kan man oplever at smerterene er mere eller mindre konstante og tiltager med belastning. Du kan også opleve smerter i hvile og om natten. Hvis du oplever natlige smerter er tilstanden som regel fremskreden. Du vil ofte opleve aftagende gangdistance.

Hvordan behandler man slidgigt i hoften.

I yderste konsekvens skal man opereres og have en kunstig hofte. Om muligt bør man tabe sig, hvis man er overvægtig. Dette kan være specielt vigtigt op til en operation, hvor man skal indsætte en kunstig hofte.

Undgå langvarigt stående arbejde, tunge løft, tunge kufferter og indkøbsposer. Det er en fordel at ligge på maven eller på siden med pude mellem benene, for at undgå skrumpning i muskulaturen rundt om hofteleddet.

Det er som regel gavnligt og smertelindrende at træne muskulaturen omkring hofteleddet. Hos Hasselager Fysioterapi vil du modtage et relevant træningsprogram du kan lave derhjemme. Det kan også være instruktion i hvordan du kan træne i fitnesscentret. Ud over specifik specifik styrke-og smidighedstræning, kan man være fysisk aktiv i form af cykling og svømning. Brug af krykke/stok, i modsatte side af den smertefulde hofte, kan være nyttig for mange.

Indeklemning i hofteleddet.

Indeklemning i hofteleddet, også kaldet FAI, er den hyppigste årsag til en kikkertoperation i hoften. Det opstår, fordi der har dannet sig en ekstra tyk knoglekant på lårbenshalsen eller hofteskålen. Denne øgede knogledannelse kan eksempelvis opstå efter lang tids overbelastning. Derved kommer ledlæbe og brusk i klemme mellem lårbensknoglen og knoglen i hofteskålen. Det giver symptomer i form af nedsat bevægelighed og smerter ved belastning specielt ved bevægelser i yderstillinger og evt. fastlåsning af hoften.

Årsager til indeklemning og skader på ledlæbe og brusk i hoften.

En skade på hoftens ledlæbe kan have forskellig størrelse, dybde og udseende. De fleste skader er
lokaliseret opadtil på forreste del af hofteskålen. Slidgigt i hoften kan være en senfølge til en ødelagt ledlæbe. Sportsgrene som fodbold, håndbold, ishockey, golf og ballet er forbundet med øget risiko for pådragelse af
ledlæbeskade.

Anatomiske anormalier som f.eks. hoftedysplasi kan også disponere til skade. Personer med retroverterede hofter, det vil sige hvor hofteleddene er baguddrejede, vil også opleve at kunne få indeklemning.

Symptomer på indklemning i hofteleddet.

Personer med brusk- og ledlæbeskader i hoften har smerter fortil og ved siden i hoften. Smerterne mærkes ofte i form af pludselige stikkende og jagende smerter ved bevægelser, eventuelt ledsaget af et klik og fornemmelse af at hofteleddet ikke vil bevæges. Skærende smerte kan opstå, når du vender dig eller drejer i hoften. Smerten bliver langsomt værre over tid.

Mange oplever også, at det typisk bliver værre, når de har siddet længe ned, og fx rejser sig fra en stol, eller ved ind- og udstigning af en bil, eller når de læner sig forover. Løb og hop udløser som regel også smerte.

Hvordan behandler man indeklemning i hofteleddet.

Hvis træning ikke hjælper dig, kan man i mange tilfælde operere ledlæben og/eller bruskskaden med en kikkertoperation i hofteleddet.

Ofte vil første behandlingstiltag være træning af hoftens muskulatur, så styrke og stabilitet bedres omkring hofte og bækken. Hos Hasselager Fysioterapi og Sportsklinik vil du modtage en grundig undersøgelse og professionel vejledning i hvordan du kan træne og opnå bedre funktion og færre smerter i din hofte. Et træningsprogram for dine lyskesmerter over nogle måneder vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt til at blive smertefri.